تست جوش ورق ژئوممبران

تست جوش ورق ژئوممبران pvc طبق استاندارد شماره D-7177 موسسه ASTM  آمریکا و تست جوش ورق ژئوممبران پلی اتیلن طبق استاندارد شماره D-5820 همسن موسسه انجام میشود . میتوانید از قسمت دانلودها این آیین نام ها را دانلود کنید.