تونل ها و سازه های زیر زمینی

ایزولاسیون سازه های زیر زمینی، مانند تونل های شهری و بین شهری ، علی الخصوص تونل و ایستگاه های مترو، به علت رطوبت خاک و آبهای زیر زمینی ، امری اجتناب ناپذیر است.سیستم آببندی تونل می تواند در وجه مثبت تونل (وجه خارجی) یا در وجه منفی آن(وجه داخلی) باشد .

تونل آبشار  (5).jpg

تونل آبشار

تونل آرش  (2).JPG

تونل آرش اسفندیار

 

تونل ولنجک (2).JPG

تونل ولنجک

photo_2016-11-06_09-43-49.jpg

تونل صدر نیایش

IMG_20170209_173438.jpg

تونل آزاد راه تهران - شمال