استخر ذخیره آب و پرورش ماهی

 استخرهای پلی اتیلن

احداث استخرهای کشاورزی و پرورش ماهی و ذخیره آب ، لندفیلها و استخرهای دفع پسماند به وسیله ژئوممبرانهای پلی اتیلنی ، یکی از بهترین و مناسب ترین روشهای احداث استخرها می باشد .